• Absolwentka translatoryki na Wydziale Translatoryki, Lingwistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Germersheim/Niemcy (2011 r.)
  • Absolwentka podyplomowego studium z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2015 r.)
  • Od 05.2011 r. tłumacz przysięgły języka polskiego i francuskiego w Saarland/Niemcy
  • Od 01.2023 r. tłumacz przysięgły języka niemieckiego ministra sprawiedliwości